Algemeen nieuws

Hexagon focust op reconversie

Sinds 2017 staat Hexagon in voor de herbestemming van oude bedrijfsterreinen en -panden. Bestuurder Jelle Vandendriessche realiseert zijn visie voor innovatieve projectontwikkeling samen met medeaandeelhouder en financieel directeur Stijn Eyckmans. “De focus op reconversie is natuurlijk gevloeid uit ons doel om duurzaam om te gaan met de schaarse ruimte.”

HEXAGON 6 X8 A7999 MOQO HR 3

Het reconversieverhaal van Hexagon start met de ontwikkeling van Bedrijvenpark Ter Eike in Staden en Bedrijvenpark Vierschaere in Ledegem. Twee voorlopers in een groeiende lijn van succesvolle projecten in bedrijfsvastgoed. De gemene deler is duurzaam ruimtegebruik: “We kiezen voor strategische locaties met een voorgeschiedenis binnen een stedenbouwkundige context. In plaats van groene ruimte aan te snijden, zoeken we doelbewust naar zones die baat hebben bij een herontwikkeling”, legt Jelle Vandendriessche uit. “Brownfields bijvoorbeeld, waar we zowel op ecologisch als op maatschappelijk en economisch vlak het verschil kunnen maken.”

Dat doet Hexagon door kwalitatieve kmo-units en projecten op maat te ontwikkelen. “We hebben aandacht voor architectuur evenals voor natuur en biodiversiteit. Op die manier boosten we de bedrijvigheid in de omgeving en streven we naar werkplekken waar mensen zich goed voelen. Naast bedrijfsverzamelgebouwen is ook de combinatie van wonen en werken mogelijk. We onderzoeken per project wat de meest nuttige invulling is.”

"We maken het verschil met kwalitatieve projecten op de juiste plaats, waar de mensen die er werken zich goed voelen.”

Jelle Vandendriessche

Activatie van brownfields

Omdat de ontwikkeling van vastgoed kapitaalintensief is, heeft Hexagon intussen twee investeringsfondsen opgericht. Bij institutionele en private partners wordt kapitaal opgehaald voor de aankoop van gronden en gebouwen. Ook de Vlaamse overheid erkent de voordelen van reconversie. Al voor een tweede maal stapte de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) in een investeringsfonds van Hexagon om de continuïteit van z’n activiteiten te verzekeren. “Dit economische overheidsinitiatief heeft een voortrekkersrol in het aanpakken van vervuilde en onderbenutte terreinen”, duidt Stijn Eyckmans. “Het beoogt dus dezelfde uitkomst als wij: de activatie van brownfields en de creatie van groener en futureproof (bedrijfs)vastgoed in Vlaanderen.”

Andere benadering

Door zich er van meet af aan op toe te leggen, bouwde Hexagon gespecialiseerde kennis op inzake reconversie- en inbreidingsprojecten. In tegenstelling tot traditionele projectontwikkeling vergt het voortraject van dergelijke complexe projecten een andere benadering: “Wanneer je ontwikkelt op een vervuilde plaats of een bestaand gebouw gaat herbestemmen, stoot je vaker op vertragende factoren. We anticiperen steeds op een moeizaam sloopproces en op het risico dat we met een asbest- of bodemproblematiek te maken krijgen. Er zijn nagenoeg geen projecten waar geen sanering aan te pas komt”, aldus Jelle Vandendriessche.

“Bij binnenstedelijke projecten dien je ook rekening te houden met de buurt. Mensen worden uiteraard graag op de hoogte gebracht als er naast hun deur gebouwd wordt. Daarom organiseren we bij aanvang een buurtmoment waarop we toelichten wat onze plannen zijn en in welke fases die uitgevoerd worden. Het is onze intentie om niet alleen onze werven maar ook de wijde omgeving een nieuw elan te geven. Eens een project afgerond is, doet het de buurt herleven.”

HEXAGON 6 X8 A7974 MOQO WEB 1

“Ons team herkent
opportuniteiten en zorgt
ervoor dat projecten
tot hun volle potentieel
ontwikkeld worden.”

Stijn Eyckmans

Bestuurder Hexagon