Algemeen nieuws

"Verkoop je site in vertrouwen”

Om nieuw bedrijfsvastgoed te ontwikkelen, kijkt Hexagon steeds uit naar braakliggend terrein of bestaande gebouwen die baat hebben bij reconversie. Daarbij zijn complexe situaties niet uit den boze. “Dankzij de veelzijdige kennis binnen ons team, kunnen we heel wat technische en stedenbouwkundige vraagstukken opvangen”, vertelt Business Development Manager Julie Casier.

HEXAGON 6 X8 A8045 MOQO HR

In welke sites ziet Hexagon opportuniteiten?

Julie Casier: “We mikken op gronden en gebouwen met potentieel voor ondernemers, en daar speelt de locatie een hoofdrol in. Bedrijfsleiders hechten veel belang aan de bereikbaarheid van hun bedrijf en verkiezen een omgeving die aantrekkelijk is voor hun werknemers. Om voldoende ruimte te hebben voor de ontwikkeling van kmo-units en eventuele andere functies, richten we onze pijlen op sites van minimaal 5.000 m².”

Welke vereisten spelen nog mee in het beslissingsproces?

“Als het gebouw een geschiedenis met zich meedraagt, maakt dat het voor ons des te boeiender. We trachten steeds de link naar het verleden te leggen in de projecten die we realiseren. Zo bleef bij onze reconversie van de oude site van brandslangenproducent Van Rullen in Wervik de schoorsteen bewaard en verwijzen de zaagtanddaken van het nieuwe gebouw naar de fabriek die er ooit stond. Da’s leuk voor wie er vandaag werkt maar ook voor de voormalige eigenaar, die met een trotse blik naar het project kan kijken.

Verder geeft de algemene haalbaarheid meestal de doorslag. Vooraleer we een aankoopvoorstel uitwerken, doen we een uitgebreid onderzoek naar alle stedenbouwkundige, technische
en juridische factoren: ligt de site in het juiste stedenbouwkundige gebied? Is er geen waterproblematiek? Zijn er voldoende ontwikkelingsmogelijkheden? Duiken er doorheen die checklist niet te veel rode vlaggen op, dan gaan we over tot een plaatsbezoek en doen we een eerste intekening.”

Onze sector heeft niet altijd de beste naam. Wie met ons werkt, weet dat het ook anders kan.

Julie Casier, Business Development Manager Hexagon

Op dat moment komt de verkoper dus in the picture. Wat mag die verwachten van een samenwerking met Hexagon?

“Van meet af aan communiceren we transparant, en doen we meteen een correct prijsvoorstel. Daarbij houden we rekening met de prijzen op de markt en de mogelijkheden die wij voor het desbetreffende perceel zien.”

Waarin maken jullie het verschil als aankoper van projectgronden?

“We handelen snel en met kennis van zaken. Door onze jarenlange ervaring met reconversieprojecten weten we wat de mogelijke valkuilen zijn en hoe we daarop kunnen inspelen. We gaan complexe projecten zoals brownfields niet uit de weg. Integendeel, wij zien het als onze taak om eigenaars van verouderde gebouwen en vervuilde terreinen te adviseren en hen te begeleiden bij de verkoopsprocedure en bijkomende administratie. Wie met ons samenwerkt, zal ervaren dat projectontwikkeling echt een wij-verhaal kan zijn.”

HEXAGON 6 X8 A8276 MOQO HR

Aan Hexagon verkoop je jouw projectsite in vertrouwen

Om nieuw bedrijfsvastgoed te ontwikkelen, kijkt Hexagon steeds uit naar braakliggend terrein of bestaande gebouwen die baat hebben bij reconversie. Daarbij zijn complexe situaties niet uit den boze.

Dankzij de veelzijdige kennis binnen ons team, kunnen we heel wat technische en stedenbouwkundige vraagstukken opvangen.