Droogte 1 4
30.04.2021

Belang van regenwater op bedrijventerreinen

In februari organiseerde het Kennisnetwerk Bedrijventerreinmanagement een online evenement rond het thema 'Water en bedrijventerreinen'.

https://btmvlaanderen.be/onderwerp/ecologie

Daarin werd het belang van regenwater op bedrijventerreinen aangegeven. Ook Hexagon beseft dat dit een belangrijk feit is. Daarom zorgen wij ervoor dat op al onze sites het maximum aan regenwater opgevangen wordt. Hiervoor richten we buffer- en retentiebekkens in die bij hevige of langdurige buien overtollig regenwater opvangen. Zo kan dit water vertraagd naar naburige beken stromen en krijgt het de kans om te infiltreren naar het grondwater. Deze doorsijpeling zorgt ervoor dat de grondwaterreserves aangevuld worden. Een maatregel waar het milieu zeer dankbaar voor is.

Voor wie de inspiratiesessie wil bekijken, kan via volgende link. Vanaf 33:23 wordt er meer verteld over het potentieel van regenwater op bedrijventerreinen.

(Bron - Kennisnetwerk BTM met de steun van Agentschap Innoveren en Ondernemen Vlaanderen)