DSC 3844
19.03.2021

Eerste steenlegging voor Businesspark BOXX in Kortrijk

De voormalige Knohopack - Van Marcke site in de Bissegemsestraat te Kortrijk wordt omgevormd tot een duurzaam KMO-park met een verscheidenheid aan functies en bedrijven. Knohopack is een verpakkingsbedrijf en opereert als dochteronderneming onder Van Marcke. Na hun verhuis naar de LAR werd de site in 2018 aangekocht door projectontwikkelaar HEXAGON uit Roeselare en werd er 16.000 m² aan gebouwen gesloopt. Het ambitieuze masterplan van Markland Architecten uit Kortrijk zette de toon naar een duurzaam bedrijvenpark met respect voor de omgeving.

Herbestemming met focus op veilig verkeer en respect voor de begraafplaats Het nieuwe KMO-park grenst aan de stedelijke begraafplaats van Sint-Jan. De bestaande bakstenen gevel van de begraafplaats wordt gerestaureerd om de sereniteit op de rustplaats te garanderen. Het puin van de gesloopte gebouwen werd ter plaatse gebroken en hergebruikt voor onder meer de onderfundering van de wegenis.

"Dit is een mooi voorbeeld van reconversie: een verouderde bedrijvensite wordt afgebroken en krijgt een indeling met nieuwe gebouwen. Zonder dat er nieuwe schaarse open ruimte wordt aangesneden. Deze site biedt plaats voor een 20-tal ondernemingen van 224 tot 3859 vierkante meter."

Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen

Langs de buitencontouren van het gebouw worden gemeenschappelijke groene ruimtes aangelegd. Langsheen de spoorweg wordt waterbuffering en het parkeren opgelost. Daarnaast is er ruimte gereserveerd om een fietsverbinding langs de spoorweg richting Kortrijk Weide in de toekomst mogelijk te maken. De keuze voor een heldere ontsluiting met één aantakking op de Bissegemsestraat zorgt voor een veiligere verkeerssituatie dan voorheen. Door de twee toeritten die de toegangspoorten waren voor het park te minimaliseren naar één, verdwijnt de gevaarlijke ingang die dicht bij de spoorweg ligt.

KMO-units aangepast aan de noden

Het complex zal bestaan uit meerdere bedrijfsverzamelgebouwen. Er is bewust gekozen voor een divers aanbod in oppervlaktes. Zo zijn er units van 224 tot 3.859 vierkante meter maar deze zijn volledig aan te passen aan de wensen en noden van de klant.

Alle ondernemers binnen Businesspark BOXX worden opgenomen in de HEXAGON community. Binnen deze groep brengt HEXAGON alle ondernemers van de businessparken dichter bij elkaar, met als doel één groot en sterk netwerk op te bouwen.

“Eén van de grote troeven van BOXX is dat het zowel geschikt is voor een schrijnwerker of elektricien die er wil stockeren of produceren, als voor een creatieve start-up die er zijn eerste stappen in het professionele leven wil zetten. De units zijn zo ontworpen dat ze perfect moduleerbaar zijn voor verschillende sectoren. Dat zorgt meteen voor een creatieve kruisbestuiving.”

Jelle Vandendriessche, Bestuurder Hexagon

Duurzaam energiebeleid

Hexagon bouwt graag mee aan een betere wereld en focust zich daardoor ook op duurzame energie. Zo zijn laadpalen voor elektrische wagens op deze site een must en worden de nodige voorbereidingen getroffen om de daken van toekomstige zonnepanelen te voorzien. Dat de locatie één van de troeven is op deze site, bewijst zich in de verkoopcijfers. Reeds 80% van de gebouwen werd verkocht.

Meer info op: www.boxxkortrijk.be