Algemeen nieuws

Hoe verkoop je een gebouw met asbest?

In Vlaamse woningen, bedrijfsgebouwen en industriële sites is nog steeds een grote hoeveelheid asbest aanwezig. Om de gezondheidsrisico’s in te perken, voerde de Vlaamse Overheid het actieplan Asbestafbouw in. Zo streeft Vlaanderen naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen tegen 2040. Maar wat als jij een asbesthoudende woning of site wenst te verkopen? En hoe pakt Hexagon zulke omgevingen aan? Business Development Manager bij Hexagon én asbestdeskundige Julie Casier vertelt je er alles over.

Hexagon asbest

Hoe vaak komt Hexagon tegenwoordig nog in contact met gebouwen die asbest bevatten?

Julie Casier: “Op zowat iedere site die op ons pad verschijnt, merken we asbest op. Het meest voorkomende type is de welbekende golfplaat. Daarnaast bevatten leidingen, isolatiematerialen, afscheidingen, tegels en afvoerbuizen in sites van de vorige eeuw vaak asbest.”

Hoe kan je een gebouw met asbest verkopen?

“Het enige wat je op dit moment nodig hebt, is het asbestattest. Dat attest is sinds november 2022 verplicht voor te leggen bij de verkoop van een onroerend goed. Het geldt dus niet enkel voor woningen, maar ook voor handelspanden en industriële gebouwen. Om dat asbestattest te verkrijgen, wordt een niet-destructief onderzoek gedaan. Daarbij worden, bij gebouwen die werden opgericht vóór 2001, de zichtbare materialen onderzocht op de aanwezigheid van asbest.

Een asbestattest informeert de koper over de aanwezigheid van asbest in een onroerend goed. Het betreft geen verplichting om de materialen te verwijderen vooraleer de effectieve verkoop plaatsvindt. De kostprijs van het asbestattest hangt af van het type en de grootte van het gebouw. Voor de inspectie van een industrieel gebouw wordt vaak aan de hand van een offerte gewerkt.”

Sinds de invoering van het asbestattest zijn we als ontwikkelaar reeds voor de verkoop op de hoogte van de aanwezigheid van asbest.

Julie Casier, Business Development Manager Hexagon

Hoe gaat Hexagon te werk wanneer het een site met asbest heeft gekocht?

“Voor de sloop wordt een sloopopvolgingsplan opgemaakt, waarin de aanwezige asbestmaterialen staan vermeld. Tijdens de sloop zorgen onze aannemers er vervolgens voor dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen voor de omgeving en dat het asbest op een correcte manier wordt verwijderd. Daarbij wordt verstuiving voorkomen, wordt de stortcontainer afgeschermd, enzovoort. Ook bij de renovatie van een gebouw pakken we het asbest eerst aan vooraleer de werkzaamheden starten.”

Hoe hoog kunnen de kosten voor het verwijderen van asbest oplopen?

“Dat hangt van het type asbestmateriaal af. Daarnaast hebben ook de oppervlakte van de site en de hoeveelheid asbest een invloed op de kostprijs voor de verwijdering en de storting. Een golfplaat is hechtgebonden omdat er cement in verwerkt zit, waardoor de asbestvezels niet snel vrijkomen. Niet-hechtgebonden leidingsisolatie verstuift veel sneller, en zal dus ook een duurdere procedure vereisen om te verwijderen. Sinds de invoering van het asbestattest zijn we als ontwikkelaar reeds voor de verkoop op de hoogte van de aanwezigheid van asbest, terwijl dat vroeger pas na de verkoop helemaal duidelijk werd. Zo kunnen we een veel gedetailleerdere berekening voor de sloopwerken maken en het asbest op een veilige en efficiënte manier verwijderen.

HEXAGON 6 X8 A8276 MOQO HR

Verkoop jouw projectsite
in alle vertrouwen
aan Hexagon

Hexagon is steeds op zoek naar gronden en gebouwen met potentieel voor ondernemers. Heeft jouw site of terrein nood aan reconversie of kijk je uit naar een koper? Wij brengen oude terreinen opnieuw tot leven.

Meer over onze werkwijze