Algemeen nieuws

Nieuwe look and feel voor Hexagon

Hexagon zit in het nieuw. Met ons nieuw logo en bijhorende huisstijl willen we in één oogopslag duidelijk maken wat innovatieve projectontwikkeling voor ons betekent.

Hexagon header image

Onze visie op duurzaamheid vertaald
in logo en website

De voorbije twee jaar zijn we met Hexagon sterk kunnen groeien. In elk nieuw project kwam onze visie op duurzame projectontwikkeling in de vorm van reconversie steeds sterker naar voren, maar deze werd niet langer voldoende ondersteund door onze huisstijl. Om onze duidelijke visie kracht bij te zetten, lieten we een nieuw logo met bijhorende huisstijl ontwikkelen. Vandaag zijn we klaar om deze aan jullie voor te stellen.

De generfde H van Hexagon vormt
het hart van het embleem en
vertegenwoordigt onze unieke stempel
op de projectontwikkeling van morgen.

Het nieuwe embleem is geïnspireerd op het stratennetwerk en de natuur. De houtnerven van het embleem kan je evenwel interpreteren als een wegennetwerk. Hiermee symboliseren we onze focus op het drukke ondernemersleven en de kruisbestuiving tussen bedrijven enerzijds en onze visie op duurzame projectontwikkeling anderzijds. De generfde H van Hexagon vormt het hart van het embleem en vertegenwoordigt onze unieke stempel op de projectontwikkeling van morgen:

Duurzaam ontwikkelen
Een duurzame aanpak vertaalt zich in elk aspect van een Hexagon-project. Van bouwtechnieken over samenwerkingen tot de bestemming van het project: alles is geënt op een bloeiende toekomst voor mens en omgeving.

Optimaal gebruik van de ruimte
Ruimte is schaars in Vlaanderen. Daarom focussen we op de reconversie van bestaande sites en vullen we de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk in met een maximaal aanbod van faciliteiten.

Respect voor de omgeving
Vanuit onze afkeer voor versnippering selecteren we onze locaties zorgvuldig en laten we open en groene zones ongemoeid.

Eigen filosofie en aanpak
We bouwen vooruitstrevende plekken in een boeiende architectuur met aandacht voor aanstekelijke bedrijvigheid. Geen anonieme sites maar uitnodigende projecten die als incubator fungeren zodat bedrijven een netwerk kunnen vormen en elkaar automatisch versterken.

Nieuwe website

Ook de website werd onder handen genomen. Niet alleen kandidaat-kopers maar ook potentiële investeerders kunnen hier nu het volledige verhaal en aanbod van Hexagon ontdekken.