Algemeen nieuws

PMV, partner van Hexagon Invest I

PMV financiert ondernemingen van bij de prille start tot de groei en internationalisering, en zo ook Hexagon Invest I.

HEXAGON BOXX KORTRIJK 05

Efficiënt ruimtegebruik

PMV nam een kapitaalparticipatie van 2,5 miljoen euro in het fonds. De projecten van Hexagon situeren zich immers grotendeels binnen de actiedomeinen van PMV: ruimte creëren om te ondernemen door onderbenutte sites en brownfields te revitaliseren en binnenstedelijke ontwikkelingen te stimuleren vanuit een streven naar efficiënt ruimtegebruik. Hexagon Invest, dat naast ondernemingsruimte ook kleinschalige reconversie-woonprojecten realiseert stelt middelen ter beschikking van haar dochtervennootschappen die de feitelijke vastgoedontwikkelingen zullen realiseren. Met haar investering beoogt PMV een hefboomeffect van 14,8 keer de PMV-inbreng te realiseren.

Rol PMV

PMV investeerde 2,5 miljoen euro in het kapitaal van Hexagon Invest cvba, zijnde 21,7% van het kapitaal. PMV nam ook een bestuurdersmandaat op in de vennootschap.

Het project in cijfers

Hexagon mikt tijdens haar levensduur van zes jaar op de realisatie van een 12-tal projecten met het oog op een gezonde risicospreiding. De investeringstermijn (de periode waarin de vennootschap nieuwe investeringsbeslissingen kan nemen) loopt tot 31 augustus 2022. Het beoogde investeringsvolume per project bedraagt tussen 2 en 10 miljoen euro. In totaal wordt op een omzet gemikt van ongeveer 70 miljoen euro.

Bron: https://www.pmv.eu/nl/investeringen-infrastructuur-en-vastgoed/financiering/ruimte-om-te-ondernemen