Algemeen nieuws

"Duurzaam ontwikkelen gaat zoveel verder dan zuinig omspringen met energie”

Met een breed portfolio aan reconversieprojecten zit duurzaamheid diep verankerd in het Hexagon-DNA. Projectontwikkelaar Gudrun Leys waakt er van begin tot einde over dat onze projecten met respect voor mens en milieu ontwikkeld worden. Wat daar allemaal bij komt kijken, licht ze zelf toe.

HEXAGON 6 X8 A8111 MOQO HR

Een duurzaam vastgoedproject ontstaat nog voor de eerste plannen getekend zijn. Het vraagt een geïntegreerd projectproces waarbij alle fases en mensen die eraan meewerken op elkaar afgestemd zijn. “Om duurzaam te kunnen ontwikkelen, is het cruciaal om vanaf de beginfase goed je huiswerk te maken”, bevestigt Gudrun.

“Daarmee bedoel ik dat je zorgvuldig je doelstellingen moet formuleren en vervolgens nagaan of daar een draagvlak voor is. Dat doen wij enerzijds door in dialoog te treden met de buurt, de stakeholders en de juiste adviesinstanties. Anderzijds toetsen we door middel van marktonderzoek af of ons idee haalbaar en wenselijk is. We stellen het programma pas op eens vragen als ‘Welk soort vastgoed slaat aan?’ en ‘Welke panden blijven lang te koop staan?’ duidelijk beantwoord zijn. We willen immers geen schaarse ruimte innemen als er op die plek geen nood is aan een herontwikkeling.”

Passieve maatregelen

In een volgend stadium vallen er aan de ontwerptafel beslissingen die een impact hebben op het langetermijnverhaal van een project. Te beginnen bij passieve maatregelen: “Door een optimale oriëntatie te bepalen – zodat je maximaal profiteert van het binnenvallende zonlicht en tegelijk de warmte buitenhoudt – kan je een pak energie uitsparen. Bij Hexagon leveren we onze kmo-units en kantoren meestal casco op. Opdat de kopers op hun beurt ook duurzame keuzes zouden maken bij de afwerking en inrichting van hun kmo-unit, informeren wij hen uitgebreid over duurzame technieken en alternatieve energiebronnen.”

Gemeenschappelijke faciliteiten

Ook wat mobiliteit betreft, streeft Hexagon naar een duurzame infrastructuur. “In onze projecten vind je steeds een overdekte fietsenstalling. Daarnaast besteden we uiteraard aandacht aan parkeergelegenheid voor wagens en voldoende laadpalen. We zetten ook in op het deelprincipe: vergaderzalen en faciliteiten die ondernemers niet dagelijks nodig hebben, maken we gemeenschappelijk en delen ze met elkaar. Hexahub is een mooi voorbeeld van hoe we daarop inspelen. Coworkingspaces, flexdesks en het bedrijfsrestaurant zijn beschikbaar voor wie er gebruik van wenst te maken”, aldus Gudrun.

Aandacht voor impact op de omgeving

“De voorkeur voor intensief ruimtegebruik passen we ook toe bij het bekijken van stapelbare functies. In bedrijvenparken is dat niet altijd een evidentie, maar in de hoogte werken zal sowieso gangbaarder worden om het verhardingspercentage te beperken”, gaat ze verder. “Wij compenseren onze ruimtelijke voetafdruk onder meer door groenborders te integreren. Met behulp van wadi’s, die het hemelwater opvangen, gaan we wateroverlast en droogte tegen. We werken samen met landschapsarchitecten om het groen rondom onze bedrijvenparken onderhoudsvriendelijk aan te leggen en een aangename werkomgeving te creëren.”

Voor de groenaanleg verkiezen we onderhoudsvriendelijke en inheemse planten.

Gudrun Leys, projectontwikkelaar Hexagon

Boost voor biodiversiteit

Adviespartner Ecovery staat Hexagon bij om met zijn projecten de biodiversiteit te boosten. Er wordt nagegaan welke faunavoorzieningen er in een specifieke buurt nuttig kunnen zijn. “Ecovery maakt een studie van het lokale biodiversiteitspotentieel. Welke dieren leven er in de omgeving en kunnen we aantrekken op de site? Op basis daarvan kiezen we ervoor om pakweg bijenkasten of ooievaarsnesten aan te brengen. Zo beschikt Bedrijvenpark Stuyf in Izegem over een biologische poel en trekken we er zwaluwen aan met speciale nesten.”

Moduleer- en managebaar

Bij het ontwerp van een bedrijvenpark zorgen we ervoor dat alle kmo-units volledig moduleerbaar zijn. “Zo kunnen de units steeds voldoen aan de noden of de grootte van een onderneming.”

Ten slotte staat Hexagon stil bij het latere beheer van zijn bedrijvenparken. “Bij oplevering stellen wij een syndicus aan die het management van de kmo-units behartigt. Om een doorgedreven parkmanagement mogelijk te maken, toetsen we onze keuzes af met het belang van de volledige gemeenschap. We brengen alles in orde opdat het onderhoud van de collectieve ruimtes op een economische en ecologische manier kan verlopen. Eerder dan voor klassiek gras zullen we bijvoorbeeld opteren voor extensief groen dat weinig onderhoud vergt en bovendien een pak aantrekkelijker is voor bijen en vlinders. Duurzaamheid schuilt soms in kleine dingen”, besluit Gudrun.