Algemeen nieuws

Wat als je een verontreinigd terrein wil verkopen?

In de afgelopen jaren is het thema 'verontreinigde grond' vaak in het nieuws geweest, met name door zorgen over PFAS en PFOS. Wanneer je plannen hebt om binnenkort een terrein of bedrijfssite te verkopen, kan je te maken krijgen met verontreiniging. Bij Hexagon informeren we je graag over dit onderwerp en tonen we hoe wij van waarde zijn.

Verontreinigde grond hexagon

Hoe wordt bepaald of grond verontreinigd is?

Bij de verkoop van een grond worden door de notaris bodemattesten opgevraagd bij de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Afhankelijk van de historiek en huidige activiteiten op de site, kan een bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Daarvoor moet een erkende bodemkundige worden aangesteld om de procedure te starten. Een bodemonderzoek bestaat uit drie stappen:

1. Oriënterend Bodemonderzoek (OBO):

Bij stopzetting van een activiteit of bij overdracht van een risicogrond is een OBO vereist. Daarbij wordt de vergunningshistoriek onderzocht en worden risicolocaties van het terrein onderzocht.

2. Beschrijvend Bodemonderzoek (BBO):

Als uit het OBO blijkt dat er verontreiniging aanwezig is, wordt door verder onderzoek de omvang van het probleem achterhaald. Eens alles in beeld is gebracht, wordt een kostenraming voor de sanering opgesteld.

3. Bodemsaneringsproject (BSP):

Na het oriënterend onderzoek wordt een saneringsaanpak opgesteld door een bodemdeskundige. OVAM moet die goedkeuren voordat de saneringswerken kunnen aanvatten.

Wat zijn de scenario’s voor de verkoper?

  • De grond is niet verontreinigd en kan zorgeloos worden verkocht.
  • Bij historische verontreiniging, waar de huidige eigenaar niet verantwoordelijk voor is, kan sprake zijn van 'onschuldig bezit'. OVAM zal in dat geval de sanering op zich nemen.
  • Als de verontreiniging veroorzaakt is door de huidige eigenaar is hij verantwoordelijk voor de sanering en dient hij die zelf te bekostigen.
  • Een eigenaar kan ook kiezen om de sanering niet zelf uit te voeren en het terrein inclusief de sanering te verkopen. Daarvoor moet de koper een borgstelling bij OVAM plaatsen. Via deze borgstelling treedt de koper in de plichten van de vervuiler om de site te saneren. De saneringskosten worden gebudgetteerd en afgetrokken van de vastgoedwaarde. Op die manier is de verkoper volledig ontzorgd van de saneringsproblematiek.

Saneringsproces van verontreinigde grond

Wanneer Hexagon een site verwerft waar sanering nodig is, pakken we de kern van de verontreiniging aan en beperken we de negatieve effecten maximaal. Er zijn drie hoofdtypes verontreiniging, elk met een eigen aanpak: lucht-, bodem- en grondwaterverontreiniging. Bij grondwaterverontreiniging wordt het water opgepompt en gereinigd. Bij bodemverontreiniging wordt vervuilde grond afgegraven en naar een reinigingscentrum gebracht, waar het biologisch, fysico-chemisch of thermisch kan worden gereinigd.

Bij Hexagon hebben we alle knowhow in huis om verontreinigingen adequaat in te schatten en te integreren in een evenwichtig ontwikkelingsplan.

Jelle Vandendriessche, Hexagon-directeur

Verkoop jouw grond aan Hexagon

Als duurzame projectontwikkelaar heeft Hexagon een uitgebreide ervaring in de reconversie van verontreinigde sites. Ben jij eigenaar van een perceel, terrein of site die al dan niet verontreinigd is? Kies voor een zorgeloze verkoop aan Hexagon.

"Wij bezitten de knowhow om verontreinigingen adequaat in te schatten en te integreren in een evenwichtig ontwikkelingsplan. We werken kostenefficiënt, nemen het risico over en communiceren transparant. Dat garandeert een win-winsituatie voor zowel de verkoper als de omgeving", aldus Hexagon-directeur Jelle Vandendriessche.

HEXAGON 6 X8 A8276 MOQO HR

Verkoop jouw projectsite
in alle vertrouwen
aan Hexagon

Hexagon is steeds op zoek naar gronden en gebouwen met potentieel voor ondernemers. Heeft jouw site of terrein nood aan reconversie of kijk je uit naar een koper? Wij brengen oude terreinen opnieuw tot leven.

Meer over onze werkwijze